Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Bài học chữa cháy hôm nay

IÊU LỆNH CHỮA CHÁY 

1. Khi xảy cháy: Báo động gấp
2. Cúp cầu dao điện khi xảy cháy
3. Dùng bình chữa cháy hoặc cát và nước để dập tắt
4. Điện thoại số 114 đội chữa cháy chuyên nghiệp

Phụ huynh đăng ký tham quan trường