Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

6 năm đầu đời ở lứa tuổi Mầm non là lứa tuổi vàng để phát triển ngôn ngữ thứ 2 cùng với tiếng mẹ đẻ

6 năm đầu đời ở lứa tuổi Mầm non là lứa tuổi vàng để phát triển ngôn ngữ thứ 2 cùng với tiếng mẹ đẻ. Trẻ càng tiếp xúc với môi trường đa ngôn ngữ, trẻ càng có khả năng phát triển sự lưu loát.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường