Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

6 năm đầu đời là quan trọng nhất trong sự phát triển của trẻ

6 năm đầu đời là quan trọng nhất trong sự phát triển của trẻ vì chúng hình thành sự hiểu biết về chính bản thân trẻ và thế giới xung quanh chúng. Môi trường Montessori hỗ trợ trẻ trong việc cung cấp cho trẻ học bằng trải nghiệm đẩy mạnh ý thức về cảm giác thân thiết, sự tự tin, sự độc lập.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường