Người lớn – hình mẫu của trẻ

NGƯỜI LỚN – HÌNH MẪU CỦA TRẺ Trẻ em luôn để ý quan sát người lớn trong gia đình, tại nhà trường hay ngoài đời những cách ứng xử với những người xung quanh, môi trường quanh trẻ và sẽ dần dần học tập, làm theo. Điều này đã được chứng minh bởi rất nhiều […]

Trường học được coi như là ngôi nhà thứ 2 của chúng tớ

Trường học được coi như là ngôi nhà thứ 2 của chúng tớ. Là nơi chúng tớ dành 6 – 7 tiếng mỗi ngày. Tại trường, chúng tớ luyện tập các kỹ năng sống với giáo cụ Montessori, chúng tớ sáng tạo nghệ thuật, luyện tập thể dục, được vận động ngoài trời, chúng tớ […]

Tự chăm sóc bản thân và tự lập trong cuộc sống của trẻ

Phương pháp Giáo dục Montessori, đánh giá cao sự tập trung vào việc dạy trẻ nhỏ các kỹ năng sống thực tế. Các hoạt động thực tế trong cuộc sống đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho việc trẻ “tự chăm sóc bản thân và tự lập trong cuộc […]