Môi trường trong các lớp học Montessori được chuẩn bị sẵn sàng

Môi trường trong các lớp học Montessori được chuẩn bị sẵn sàng, gợi mở để mời gọi trẻ hoạt động. Giáo viên đóng vai trò là người quan sát, hỗ trợ và đồng hành cùng trẻ.   Với triết lý lấy trẻ làm trung tâm, tôn trọng đặc điểm, tính riêng biệt của từng trẻ, […]