Trẻ có thể tự học thông qua các khám phá chủ động

Trẻ có thể tự học thông qua các khám phá chủ động. Giáo viên có thể khuyến khích trẻ học và khám phá bằng cách: Giới thiệu cho con giáo cụ mới trong môi trường được chuẩn bị. Trí tuệ non trẻ luôn sẵn sàng và háo hức học tập. Trẻ học từ môi trường […]