Tại Shining Star, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên và giáo viên nhà trường luôn là một trong những yêu cầu trọng điểm…

Tại Shining Star, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên và giáo viên nhà trường luôn là một trong những yêu cầu trọng điểm nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và vận hành của nhà trường.  Bên cạnh những khóa đào tạo phát triển kiến thức chuyên môn theo phương pháp […]