Nên rèn sự tự lập cho trẻ từ khi nào?

Tình yêu thương của cha mẹ quá lớn khiến cho trẻ luôn được bao bọc kĩ càng nên dần dần mất đi tính tự lập của mình. Có những đứa trẻ mặc dù to xác nhưng những vấn đề vệ sinh cá nhân cũng không thể làm được từ đó khiến con trở nên mất […]