Trẻ em trải qua các giai đoạn cụ thể trong sự phát triển của chúng khi chúng có khả năng học các kỹ năng cụ thể nhất

Trẻ em trải qua các giai đoạn cụ thể trong sự phát triển của chúng khi chúng có khả năng học các kỹ năng cụ thể nhất. Trong giáo dục Montessori, chúng được gọi là “thời kỳ nhạy cảm”. Môi trường học tập Montessori hỗ trợ các giai đoạn này bằng cách cung cấp cho […]

Ngày hội đến trường của bé năm học 2020-2021

Khác với những năm học trước, theo chỉ đạo của Sở GD & ĐT Hà Nội năm nay các trường mầm non không tổ chức Khai giảng tập trung toàn trường, chỉ tổ chức Khai giảng tại các lớp. Song không vì thế mà làm giảm sự hào hứng, phấn khởi của các Bé. Ngay […]