Năm cách giúp trẻ thích chơi nhạc cụ

Chơi nhạc cụ giúp kích thích nhiều chức năng não bộ và phụ huynh nên khuyến khích, truyền cảm hứng để con thích thú với việc này. Martin Gardiner đến từ Trung tâm Nghiên cứu phát triển con người, Đại học Brown, Mỹ, cho rằng học chơi một loại nhạc cụ không chỉ là trải […]