9 điều phụ huynh nên dạy trẻ để bảo vệ môi trường

Trẻ nắm bắt thói quen rất nhanh, vì vậy ngay từ nhỏ phụ huynh nên dạy con cách tắt vòi nước, tắt đèn sau khi sử dụng, hạn chế đồ nhựa… 1. Sử dụng mạng xã hội để tạo ra giải pháp cứu hành tinh Mạng xã hội khiến nhiều người bị nghiện, đặc biệt […]

9 tính cách của người mẹ ảnh hưởng tốt đến nhân cách của con

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra như một trang giấy trắng, chưa hình thành một tính cách rõ rệt. Vậy nên, môi trường đầu tiên mà mỗi đứa trẻ tiếp xúc – gia đình – sẽ là những ảnh hưởng đầu tiên và quan trọng nhất đối với sự hình thành nhân cách của trẻ. […]