Trẻ em Đan Mạch được dạy không ganh đua để hạnh phúc

Thấu cảm là môn học chính quan trọng, được xem là yếu tố giúp trẻ em Đan Mạch trở thành những người hạnh phúc và rèn luyện nên các nhà lãnh đạo thành công. Theo “Báo cáo Chỉ số Hạnh phúc” của Liên Hợp Quốc (dựa trên một cuộc khảo sát phân loại hạnh phúc […]