Cộng đồng trẻ em cũng như một xã hội thu nhỏ

Previous Next Cộng đồng trẻ em cũng như một xã hội thu nhỏ. Ở đó mỗi trẻ đều được thể hiện bản thân, được giao tiếp và hình thành kĩ năng xã hội của mình. Chính vì lý do đó các hoạt động của các bé tại Shining Star luôn được chú trọng. Các bé […]