Hãy là những người lớn văn minh khi tiếp xúc với trẻ nhỏ!

Vì sao có những người lớn mà trẻ con mới tiếp xúc đã ngay lập tức yêu mến? Nhưng cũng có nhiều người cứ kêu ca “sao mình không hợp với trẻ con, mới nói vài câu là chúng nó khóc thét?” Mình nghĩ 99% nằm ở việc người lớn chúng ta có biết cách, […]