Hàng loạt những quy tắc vàng đúc kết từ quá trình nuôi dạy con của người Mỹ mà các bậc cha mẹ ở Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo theo

Muốn thay đổi trẻ, trước tiên bố mẹ cần phải thay đổi. Khi bố mẹ thay đổi, trẻ mới có cơ hội thay đổi. Nuôi dạy con nên người không phải là chuyện dễ dàng đối với các bậc cha mẹ. Trong quá trình nuôi dạy con, sẽ có những sai lầm mà các bậc […]