Tuyệt đối không làm 3 việc này trước khi trẻ 6 tuổi nếu không muốn con thua cuộc ngay tại vạch xuất phát và hủy hoại cuộc sống sau này

Nếu đi ngược với các quy luật phát triển tự nhiên, chúng ta càng gây hại, ảnh hưởng tới cả tương lai của trẻ. Theo nghiên cứu, trước khi trẻ lên 6 tuổi không nên làm 3 việc này. Điều thứ nhất: Đừng ép trẻ viết chữ từ sớm Trước khi trẻ 6 tuổi, các […]

“Không ai được tự do trừ khi người đó độc lập”

Previous Next “Không ai được tự do trừ khi người đó độc lập” (Theo cuốn “Phương pháp Montessori”, trang 95). Thật vậy, ngay từ giây phút mới sinh ra, con người hướng tới sự độc lập. Trẻ muốn tự làm mọi việc và muốn tham gia vào thế giới xung quanh chúng. Đặc điểm then […]