Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

👩🏫🏤👧Giáo viên, học sinh và môi trường được chuẩn bị tạo thành một hình tam giác học tập

Giáo viên, học sinh và môi trường được chuẩn bị tạo thành một hình tam giác học tập. Một canh của tam giác là giáo viên, người chuẩn bị môi trường học tập cho trẻ. Một cạnh khác là môi trường được chuẩn bị trước mà ở đó trẻ được khuyến khích trở thành độc lập, có sự tự do trong khuôn khổ và cảm giác của trật tự. Và cạnh cuối cùng của tam giác là học sinh, người mà sử dụng những thứ trong môi trường cung cấp để phát triển bản thân, tương tác với giáo viên khi họ hỗ trợ và hướng dẫn các con.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường