Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

🍂🍁Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,

🍂🍁Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

-Nhớ mùa thu Hà Nội – Trịnh Công Sơn

Phụ huynh đăng ký tham quan trường